Slide background

ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ

ОПРЕДЕЛЯНЕ КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Моделите на марка FUJITSU са достигнали най-висок клас на
енергийна ефективност, съгласно изискванията на директива 626/2011
на Европейския съюз.

Съществуващ етикет за енергийна ефективност

 • Изчисленията са направени
  на базата на многократни
  измервания, които съвпадат с
  действителната работа.
 • Преразглеждане на изискванията
  за енергийна ефективност посочени
  в етикета.
 • Повишаване нивото на клас А
 • Три климатични пояса за
  отопление (средния е
  задължителен) (топлия и
  студения пояс са по желание)
 • Сезонна ефективност.
 • Ниво на звуковата мощност.

Нов етикет за енергийна ефективност

Постепенно повишаване класа
на енергийна ефективност до
А+++(2013-2019)
 • 2013~: A, B, C, D, E, F, G
 • 2015~: A+, A, B, C, D, E, F
 • 2017~: A++, A+, A, B, C, D, E
 • 2019~: A+++, A++, A+, A, B, C, D)

Съществуващи изисквания
Номинална ефективност
• Пълна мощност
• Температурни условия в една точка
EER   COP
Консумация на
ел.енергия в
режим на работа
Ниво на звуково налягане
Годишна консумация
на ел.енергия
Намаляване на
общото потребление
на енергия
Продукти с нисък шум
Нови изисквания
Номинална ефективност
• Интегрира се мощност при частично натоварване
• Оптимизиране за няколко температури
SEER   SCOP
Общо потребление на мощност
• Консумация на ел.енергия в режим на работа
• Консумация на енергия в режим на готовност
• Нагревател на картера термо изключен
Ниво на звукова мощност
Нови критерии